Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Proyektlər

Qürurverici proyektlərimiz

Wave moss wall

Stabilləşdirilmiş mamırın köməyi ilə fərqli formalarda istənilən kompozisiyalar yaratmaq olar. Bu materialın istifadəsi ilə dizaynerlər istənilən, hətta sifarişçinin ən çətin arzularını həyata keçirə bilirlər. Bir birinə dolanmış dalğalı mamır xətləri bir növ sonsuzluq işarəsini xatırladaraq dar dəhlizi daha geniş və işıqlı göstərir. Bu cür dekor elementləri ətrafdakı insanlarda hər zaman təəccüb və maraq doğuracaq. 📱(+994 50)235 12 21 При помощи стабилизированного мха можно создавать очень интересные композиции любой формы. Дизайнеры с помощью этого материала воплощают в жизнь любые, даже самые сложные, мечты заказчика. Переплетенные друг с другом волнистые линии из мха, чем-то напоминающие знак бесконечности, делают длинный узкий коридор шире и светлее. Такие элементы декора всегда будут вызывать у окружающих удивление и интерес. 📱(+994 50)235 12 21

İstifadə edilən bitkilər

Project

Lichen moss